Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

24. ročník AMAVET-u

Všetci účastníci FVaT AMAVET 2021. Zdroj: AMAVET

Tohtoročná súťaž Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) má 44 víťazov. Zaujali najmä technologickými a ekologickými inováciami.

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil už po dvadsiatyštvrtýkrát, a to v dňoch 8. – 9. novembra 2021 ako otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT).

Kým v predchádzajúcom ročníku mal pre súčasnú pandémiu online podobu, tentoraz sa udial naživo. Známy slovenský vedec Pavol Čekan zo spoločnosti MultiplexDX daroval organizátorom Festivalu vedy a techniky AMAVET, pre všetkých, ktorí sa ho chceli zúčastniť, PCR testy. Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) im ich zas zadarmo analyzoval.

Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sú už piaty rok odborným garantom FVAT.

Pavol Šajgalík: Budúcnosť si musíme pestovať už dnes

Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať už dnes, pretože to, čo urobíme dnes, sa prejaví v budúcnosti.“

Pavol Šajgalík uviedol, že súčasná pandémia má aj pozitívnu stránku: „Uzavreli sa hranice a nič sme nemohli doviezť z Ameriky ani z iných krajín. Vtedy nastúpili úplne kvalifikovaní slovenskí vedeckí pracovníci a zrazu „zachránili“ Slovensko! Všetci si preto uvedomujeme, že tu existujú ľudia so zmyslom robiť dobrú vedu aj v Slovenskej republike. Buďme hrdí na seba a na Slovensko!

Pavol Čekan: Som šťastný, že ste tu

Povzbudzujúcimi slovami podporil mladých vedátorov aj známy slovenský vedec Pavol Čekan, ktorý pôsobí v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie: „Pozerám sa na vás a vidím, že všetky rady sú zaplnené, vidím vaše oči a cítim z vás, že pre vedu žijete. Tieto projekty ste robili po večeroch a počas voľného času. Prirodzene chcete vyhrať a želám vám veľa šťastia. Aj ja som šťastný, že vás môžeme vidieť a prídem aj na budúci rok a v súťaži vás absolútne podporím. Pre mňa je to úplne niečo nové. O AMAVET-e som veľa nevedel. Som šťastný, že ste tu a prídete aj nabudúce. Keď dnes nevyhráte, tak vyhráte o rok alebo neskôr!“

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Pred budúcich vedcov prišiel Róbert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, už spomínaní vedci Pavol Šajgalík aj Pavol Čekan a ich hostiteľom bol predseda AMAVET-u Marián Giba.

Moderátor načrtol posolstvo otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 a začal krátku diskusiu o štyroch témach. Hovorili o skutočnosti, že ak chceme popularizovať vedu a techniku a podporiť mladé talenty, potrebujeme na to adekvátne školy. Zdôraznili potrebu motivovať žiakov k štúdiu prírodných a technických vied a búrať mýtus vedca „v bielom plášti“. A nemenej dôležité je vedieť zrozumiteľne prezentovať publiku vedecké poznatky.

Neúspech posúva poznanie vpred

Z krajských kôl postúpilo do celoslovenského finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektmi. Celkový počet účastníkov vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120.

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť v celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel SMS správou od učiteľky Mirky Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove: „Chcem vám všetkým poďakovať za moje deti, ako vždy idú domov z festivalu AMAVET nadšené, plné elánu na ďalšiu prácu! Je skvelé, že ste našli odvahu uskutočniť FVAT prezenčne.“

Viac informácií:

Výsledková listina 24. ročníka celoštátneho finále súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.amavet.sk, zverejnené: 12. 11. 2021, autor: rpa