Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

232 žiadostí o granty v rámci výzvy SNSF Advanced Grants 2021

SNSF Advanced Grants 2021

Výzva na Granty Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy (SNSF) 2021 bola úspešná a výskumníci predložili celkovo 232 návrhov. Medzinárodné odborná komisia teraz vyhodnotí návrhy v dvojfázovom konaní.

SNSF spustila výzvu pre výskumníkov, ktorí plánovali požiadať o pokročilý grant ERC v roku 2021. Vzhľadom na súčasný štatút Švajčiarska ako nepridruženej tretej krajiny v programe Horizont Európa, Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) poveril SNSF, aby spustila toto prechodné opatrenie. Výzva sa zamerala na popredných výskumníkov, ktorí majú viac ako desaťročné skúsenosti a ktorí chcú vo Švajčiarsku vykonávať prelomový výskum s vysokým rizikom/vysokým ziskom.

Ako uviedol Thomas Werder Schläpfer, člen výkonného manažmentu: „Dostali sme oveľa viac žiadostí, ako ERC predtým dostala od výskumníkov zo Švajčiarska. Aby si však Švajčiarsko udržalo svoju silnú pozíciu v oblasti výskumu, cieľom SNSF je naďalej rýchle a úplné pridruženie našej krajiny k Horizontu Európa.“

232 projektov je rozdelených do oblastí výskumu takto: 103 v matematike, prírodných a technických vedách, 90 v biológii a medicíne a 39 v humanitných a spoločenských vedách. Výskumníci požadovali granty v priemere o niečo viac ako dva milióny frankov na projekt.

Priemerný vek žiadateľov je 55 rokov. Žiadosť podalo asi 50 výskumníčok, čo zodpovedá 22 % navrhovaných projektov. Najviac žiadostí žien bolo podaných v humanitných a spoločenských vedách.

Viac ako polovica žiadateľov má sídlo na univerzite (61 %), zatiaľ čo zvyšok je väčšinou z ETH Zürich (31 %).

Hodnotenie

Odborné komisie budú projekty hodnotiť v dvojstupňovom konaní. Komisie sú zložené z medzinárodných odborníkov a sú porovnateľné s panelmi ERC. Žiadosti budú hodnotené na základe externých partnerských posudkov a rozhovorov a budú zoradené v porovnaní s ostatnými žiadosťami.

Ako zdôraznil Thomas Werder Schläpfer: „S cieľom čo najpresnejšie odzrkadliť európsku výzvu bude SNSF podporovať iba silné žiadosti, ktoré tiež spĺňajú normy kvality ERC.“

V máji 2022 SNSF oznámi žiadateľom, či ich žiadosť bola vybraná na financovanie. Maximálny grant na projekt nepresiahne 2,5-milióna CHF plus maximálne 1-milión CHF na dodatočné náklady (vrátane režijných nákladov vo výške 15 %, vyplatených priamo hostiteľskej inštitúcii).

Vedecký riadiaci výbor

Vedecký riadiaci výbor bude dohliadať na hodnotiace práce a finančné aktivity v súvislosti s výzvou SNSF Advanced Grants, ako aj ďalšími prechodnými opatreniami SNSF. Zabezpečí tiež uplatňovanie osvedčených postupov a dodržiavanie pravidiel SNSF týkajúcich sa konfliktu záujmov. Tento riadiaci výbor sa skladá z predsedníctva Národnej rady pre výskum, ako aj z ďalších výskumných pracovníkov na vysokej úrovni, vrátane členov špecializovaného výboru Rady kariéry pre výskum.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa