Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

23. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

23. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI). Zdroj: VAIA

30. januára 2023 prebehlo 23. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI), avšak prvé formálne stretnutie s jej novými členmi – odborníkmi a odborníčkami, ktorí boli vyberaní na základe odporúčaní nezávislej medzinárodnej komisie. Ich úlohou je radiť predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií a dohliadať na plnenie Národnej stratégie.

Súčasťou programu bola diskusia pripomienok a schvaľovanie dvoch zásadných materiálov:
Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií
– Prvého akčného plánu implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2022-2025

Taktiež prebehlo žrebovanie 4 expertných členov, ktorí budú zvolení len na 2 roky, namiesto 4. Toto je dôležité opatrenie, ktoré zabezpečí kontinuitu aktivít Rady do budúcnosti ako aj minimalizuje dopad zmien v rámci politického cyklu.

Noví odborní členovia rady sú: Juraj Girman, Martin Kahanec, Daša Čížková, Martin Jančo, Marián Brestič, Ján Košturiak, Andrea Madarasová Gecková, Jiří Nantl, Andrea Žitná a František Šimančík.

Zdroj: VAIA, zverejnené: 31. 1. 2023, autor: rpa