Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

21. apríl – Svetový deň kreativity a inovácií

Inovácie a inovatívna ekonomika sú pre Slovensko kľúčové, aby sme napredovali v rozvoji krajiny. Potrebná je aj osveta potreby inovácií na Slovensku. Inovácie spájajú aj verejný a súkromný sektor a preto sa 20. apríla 2021 stretla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti (MZVaEZ) SR Ingrid Brocková s výkonným riaditeľom Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) Michalom Kardošom.

Napriek inšpiratívnym príkladom úspešných vedeckých tímov a firiem, Slovensko nevyužíva svoj potenciál v oblasti inovácií, vedy a výskumu. V rebríčku Globálneho inovačného indexu Svetovej organizácie duševného vlastníctva dosiahlo Slovensko v roku 2020 až 39. miesto zo 131 ekonomík sveta. V hodnotení Európskej komisie pod názvom European Innovation Scoreboard sme sa v roku 2020 umiestnili z 27 krajín na 21. priečke. Lepšie nie je ani porovnanie v regióne krajín V4. 

Ako zdôraznila Ingrid Brocková: ,,Uvedomujeme si, že konkurencieschopnosť našej ekonomiky je závislá od rozvoja znalostnej ekonomiky, preto chceme prostredníctvom ekonomickej diplomacie podporiť jej rozvoj.“

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom ekonomických diplomatov v zahraničí poskytuje poradenstvo a asistenciu slovenským spoločnostiam pri vstupe na zahraničné trhy, aktívne sa uchádza o zahraničné investície s vyššou pridanou hodnotou a prináša inšpiráciu dobrou praxou pre verejný sektor.

Ako ďalej dodala Ingrid Brocková: ,,Diplomacia sa však začína doma. Potrebujeme poznať naše prostredie, vedieť, aké sú požiadavky slovenských firiem a zároveň identifikovať ich možných partnerov v zahraničí. Preto sa teším, že sme sa so SAPIE dohodli na vytvorení mechanizmu zdieľania informácií o príležitostiach pre slovenské spoločnosti, ale aj o zapájaní inovatívnych firiem do osvety potreby inovácií na Slovensku.“

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) bola založená v roku 2014. Momentálne je najväčšou inovatívnou alianciou na Slovensku, ktorá združuje viac ako 90 členov z radov inovatívnych spoločností a neziskových organizácií. Poslaním aliancie je zlepšiť vzdelávací systém, podporovať realizáciu podnikateľských nápadov a informovať laickú a odbornú verejnosť o digitálnej ekonomike.

Zdroj: SAPIE; https://www.mzv.sk, zverejnené: 21. 4. 2021, autor: rpa