Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

18-miliónov EUR na financovanie výskumu Univerzity Aalto

A man and a woman concentrated, looking upwares towards something interesting
Academy of Finland podporí výskum Univerzity Aalto. Zdroj: https://www.aalto.fi

Financie, ktoré Academy of Finland od septembra 2021 poskytla Univerzite Aalto, podporia výskum univerzity v celkovej výške 17,6-milióna EUR.

Univerzita Aalto je zapojená do 20 nových projektov akadémie. Časť z nich sú projekty konzorcií a celkový počet financovaných podprojektov Aalto je 23. Finančné prostriedky na projekty akadémie sú v celkovej výške približne 10,1-milióna EUR a zahŕňajú širokú škálu výskumných projektov v oblasti vedy a techniky, biovedy, zdravia a životného prostredia.

Okrem toho začne začiatkom septembra 2022 na Univerzite Aalto šesť nových vedeckých pracovníkov akadémie a 14 postdoktorandských výskumníkov. Celkové finančné prostriedky poskytnuté Univerzite Aalto na úlohy akademických výskumných pracovníkov a postdoktorandských výskumníkov predstavujú 7,3-milióna EUR.

Ako uviedol Ossi Naukkarinen, viceprezident pre výskum: „Fínska akadémia nám každoročne poskytuje najväčšie množstvo konkurenčného financovania. Sme nadšení a hrdí na našich výskumníkov a profesorov, ktorí získali granty z výzvy zo septembra 2021. Financované projekty akadémie a jednotlivé granty akadémie pokrývali niekoľko oblastí silných stránok výskumu Univerzity Aalto. Napríklad v tomto roku bolo udelených niekoľko akademických vedeckých pracovníkov a akademických projektov v oblasti kvantovej fyziky. Táto oblasť výskumu bola nedávno veľmi pozitívne zviditeľnená, a to z dobrých dôvodov. Príjemným prekvapením bolo, že relatívne malá oblasť výskumu, morských a arktických technológií získala až tri projekty akadémie.“

Viac informácií:

Nearly 18 million euros for research

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi, zverejnené: 23. 6. 2022, autor: rpa