Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

17 švajčiarskych projektov COST na posilnenie spolupráce s Európou

Citlivosť kozorožcov na choroby, sily vetra na zelených fasádach a vedecká spolupráca v oblasti udržateľného rybolovu: to sú témy troch z projektov COST financovaných Švajčiarskou národnou vedeckou nadáciou (SNSF).

Program COST podporuje spoluprácu v oblasti výskumu v celej Európe. Podporuje siete, ktoré zahŕňajú vedcov z najmenej siedmich rôznych krajín. Samotný výskum je financovaný na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo COST poskytuje financovanie konferencií, stretnutí, workshopov, kurzov a publikácií

Vo výzve COST na rok 2020 SNSF vyhodnotila 34 projektov predložených výskumníkmi so sídlom vo Švajčiarsku. 17 z týchto projektov získalo financovanie, čo zodpovedá 50 % úspešnosti. Každý z nich dostane až 320 000 CHF.

Ako hovorí Delphine Marchon, ktorá je zodpovedná za COST v SNSF: „Medzinárodná spolupráca, ktorú uľahčuje COST, je pre pokrok vo vede zásadná. Koordináciou výskumného úsilia môžeme prekonať veľké výzvy. Preto chceme, aby tieto vzrušujúce projekty uspeli v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.“

Projekty pochádzajú zo širokého spektra disciplín, od mechanobiológie cez mestské plánovanie až po modelovú analýzu bioareosolov.

Tu sú tri príklady: Christine Grossen a Alice Brambilla (Univerzita v Zürichu) študujú náchylnosť kozorožcov na choroby. V interdisciplinárnom projekte vyvíjajú nástroje na zhromažďovanie údajov o genetickej diverzite kozorožcov. Výsledky by mali byť prenosné do iných populácií voľne žijúcich živočíchov.

Aké sú účinky síl vetra na zelené fasády? Andreas Luible (Univerzita aplikovaných vied a umení v Luzerne) chce poznať odpoveď na túto otázku. Vývojárom by to mohlo pomôcť optimalizovať dizajn zelených fasád zohľadnením konkrétneho zaťaženia vetrom.

V rámci participatívneho výskumného projektu sa Bruno Strasser (Ženevská univerzita) zameriava na udržateľný rybolov pri Ženevskom jazere. Vyzývame rybárskych nadšencov, aby sa podelili o svoje vedomosti o zásobách rýb a svoje praktické skúsenosti. Projekt chce identifikovať nové príležitosti pre spoločný výskum.

Financované projekty budú ukončené v nasledujúcich štyroch rokoch.

Nápady, ktoré presahujú hranice

Opatrenia COST pomáhajú riešiť vedecké, technické a sociálne výzvy v Európe. V priemere sa každej výzvy zúčastňujú vedci z 28 krajín. Oprávnené sú všetky akademické a technické oblasti. Výskumní pracovníci so sídlom vo Švajčiarsku sa môžu zúčastňovať na výzvach COST. SNSF ponúka granty COST na podporu ich výskumu. Táto možnosť financovania je otvorená aj pre mladých výskumných pracovníkov, ktorí sa snažia o rozšírenie svojej medzinárodnej siete v rannom štádiu svojej kariéry.

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 4.12.2020, autor: rpa