Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

168 projektových návrhov prijatých v rámci prvej výzvy LIFE “Prechod na čistú energiu”

168 proposals received - CET
Výzva LIFE

Po prvý raz boli navrhovatelia vyzvaní, aby predložili svoje nápady na urýchlenie uvedenia riešení v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie na trh v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu, ktorý sa pripojil k programu LIFE v roku 2021. Prvá výzva sa uzavrela 12. januára 2022. Celkovo bolo otvorených 18 tém s celkovým rozpočtom 94,5-mil. EUR v oblastiach samospráv, digitalizácie, inovatívneho financovania, služieb obnovy domov a posilnenia postavenia občanov. Návrhy sa vyhodnotia na jar 2022 a vybrané projekty budú mať spolufinancovanie 95 %. Očakáva sa, že prvá séria projektov LIFE Clean Energy Transition sa spustí na jeseň 2022.

Viac informácií:

168 proposals received under the first LIFE Clean Energy Transition Call

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 19. 1. 2022, autor: rpa