Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

1. výzva Programu dunajského regiónu 2021-2027

1. výzva Programu dunajského regiónu 2021-2027. Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk

Na základe predložených tzv. vyjadrení záujmu (Expression of Interest) postúpilo do 2. kola celkovo 90 projektových zámerov, pričom až v 60-tich z nich je prítomnosť 76 partnerov zo Slovenska.

Monitorovací výbor programu Interreg Program dunajského regiónu dňa 20. 4. 2023 odsúhlasil celkovo 90 projektových zámerov, ktoré postupujú do 2. kola. V rámci 2. kola budú vyzvané na dopracovanie kompletnej projektovej žiadosti.

V prvej výzve bolo predložených celkovo 290 vyjadrení záujmu v celkovej požadovanej sume viac ako 400-miliónov EUR. Výzva bola otvorená od 29. 9. 2022 do 21. 11. 2022.

Vysoký počet projektových zámerov veľmi jasne preukazuje, že o nadnárodnú spoluprácu v dunajskom regióne je veľký záujem. Veľmi dôležitý faktor je tiež množstvo podaných projektových zámerov z krajín mimo EÚ, vrátane nového programového územia – Ukrajiny. Rovnako zapojenie z iných krajín mimo EÚ naznačuje schopnosť samotného programu podporiť spoluprácu, nielen v rámci EÚ, ale aj za jej hranicami.

Až v 60-tich projektových zámeroch (z celkového počtu 90 postúpených) je prítomnosť 76 slovenských partnerov. Zároveň, v troch postúpených projektových zámeroch je slovenská organizácia v úlohe vedúceho partnera, čo znamená, že ide o subjekt, ktorý má celkovú zodpovednosť za realizáciu projektu.

Gratulujeme a želáme úspešnú prípravu kompletných projektových žiadostí!

Viac informácií:

Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk, zverejnené: 25. 4. 2023, autor: rpa