Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačný deň CleanSky2

Podujatia

Informačný deň JTI CleanSky2 k zverejneným výzvam a hľadaniu partnerov.