Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

HydrogenDays 2018

Podujatia

Konferencia HydrogenDays 2018 – 9th international conference on Hydrogen Days Technologies je venovaná vodíkovým technológiám a ich aplikáciám.

Hlavné témy konferencie:

Stacionárne systémy a aplikácie

  • Palivové články, elektrolýza vody, alternatívne metódy výroby vodíka, skladovanie, infraštruktúra, kogeneračné systémy atď.;
  • Trhové aplikácie, nové trendy vo vodíkových technológiách, rozvoj infraštruktúry, atď..

Doprava a mobilné aplikácie

  • Palivové články ako zdroj energie v doprave, skladovanie a distribúcia vodíka, kombinované systémy, atď.
  • Vysokozdvižné vozíky, osobné a nákladné autá, iné mobilné aplikácie…

Prierezové témy

  • Vzdelávanie, bezpečnosť, regulačné otázky, prednormatívny výskum, práca s verejnosťou atď.

 

Registrácia na podujatie je už otvorená.

 

Ďalšie a podrobnejšie informácie, registráciu a program podujatia nájdete na adrese : http://www.hydrogendays.cz/2018/