Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

European Research and Innovation Days 2019

Podujatia

Európska komisia bude v dňoch 24. až 26. septembra 2019 v Bruseli organizovať významné podujatie  „European Research and Innovation Days 2019“. Akcia si dáva za cieľ poskytnúť vedúcim predstaviteľom priemyslu, financií a akademického prostredia priestor na diskusie, s cieľom skvalitniť podmienky výskumného a inovačného priestoru.

Podujatie je súčasne akýmsi konzultačným procesom k strategickému plánovaniu budúceho rámcového programu Horizon Europe na obdobie prvých štyroch rokov.

Európska komisia predstaví druhú verziu konzultačného dokumentu ku Strategickému plánu, ktorú budú mať účastníci možnosť svojimi diskusiami ďalej formovať.  Viac informácií nájdete na stránke oficiálnej stránke podujatia European Research and Innovation Days 2019

Neváhajte  a registrujte sa na Európske výskumno-inovačné dni už teraz. Registrácia bola spustená!