Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SMARTGREENS 2017

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

22.-24.4.2017 sa bude v Porte konať 6. medzinárodná konferencia o inteligentných mestách, zelených informačných systémoch a komunikačných technológiách (SMARTGREENS), ktorá chce spojiť  výskumníkov, dizajnérov a vývojárov so záujmom o pokroky v týchto oblastiach.

Tohtoročné témy sú:

  1. Energy-Aware Systems and Technologies
  2. Sustainable Computing and Communications
  3. Smart Cities

Viac informácií na http://www.smartgreens.org/