Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SLOVAK GERMAN INNOVATION DAY

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spojené výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Pozývame Vás na /HORIZONT_2020/slovak-german-innovation-day-2017-v2.pdf target=“_blank“>SLOVAK GERMAN INNOVATION DAY s podtitulom /HORIZONT_2020/slovak-german-innovation-day-2017-v2.pdf target=“_blank“>Start-ups meet Global Players and Hidden Championsktorý sa konal 28.09.17 v Bratislave, vo Vodárenskom múzeu. Išlo o konferenciu, veľtrh a matchmaking pre inovatívne riešenia v Priemysle (Industry) 4.0.

Za účelom priblíženia potenciálu kreatívnych slovenských start-upov etablovaným firmám z Nemecka zorganizovalo SNOPK dňa 28. septembra 2017 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave Slovensko-nemecký inovačný deň. Prostredie zakladateľov firiem na Slovensku sa dynamicky vyvíja a pravidelne produkuje moderné podnikateľské nápady. Za najväčšiu výzvu väčšina mladých podnikateľov považuje obstaranie kapitálu a nájdenie správnej kontaktnej osoby v skúsených podnikoch.

Presne na to nadväzuje podujatie SNOPK, keď zbližuje globálnych hráčov a „skrytých šampiónov“ so slovenskými start-upmi. Jadrom inovačného dňa preto boli kooperačné rozhovory počas matchmakingu a v stánkoch vystavujúcich firiem. Účastníci navyše mohli nominovať svojho favorita na ocenenie „Slovak-German Start-up Award“.

 

Partnermi podujatia boli Scheidt & Bachmann, MANZ Slovakia, BASF, ANASOFT a Tesla Liptovský Hrádok.

Viac informácií o podujatí sa nachádza na webe.

Registrácia.

Boli sme tam aj s naším stánkom Horizont 2020.