Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EIT FOOD Seedbed

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Európsky inovačný a technologický inštitút
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Program EIT Food Seedbed Pre-Accelerator Program podporuje začínajúcich podnikateľov v ich úsilí stanoviť, či existuje trh pre produkty alebo služby, ktoré využívajú inovatívne poľnohospodársko-potravinárske technológie.
Ide o 4 mesačný multi-lokalizačný program s tréningom a podporou až pre 20 tímov, ktorým budú poskytnuté nástroje, spojenia, mentori a odborné znalosti pre lepšie pochopenie potrieb svojich zákazníkov a a overenie ich podnikateľského zámeru.
Na záver programu budú mať účastníci možnosť vyjadriť svoj názor na skupinu odborníkov
z oblasti priemyslu, aby získali konštruktívnu spätnú väzbu. zároveň majú možnosť vyhrať jednu  z troch peňažných cien.
Viac informácií na stránke programu https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed