Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

VEGA: Financovanie projektov, výzva v roku 2021 a nové komisie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty je možné očakávať začiatkom mája 2021. Na projekty VEGA v rezorte školstva bude v roku 2021 rozpísaných 12,75-mil. EUR.

Termín podávania nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 bude do 7. júna 2021, v dohľadnom čase bude zverejnená výzva.

Noví členovia komisií VEGA boli vymenovaní do svojej funkcie od 1. apríla 2021, čím sa ukončilo pôsobenie všetkých orgánov VEGA v 7. funkčnom období (odvolacie a vymenovacie dekréty budú doručované postupne).

Aktuálne informácie budú obvyklým spôsobom zverejňované na stránkach MŠVVaŠ SR.

Zdroj: https://www.minedu.sk, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa