Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

TU Berlín prerušuje všetku spoluprácu s Ruskom a zriaďuje fond pomoci

TU Berlin
TU Berlín. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Výzva k solidarite s tými, ktorých zasiahol ruský vojenský útok

Výkonná rada Technische Universität (TU) Berlin sa na mimoriadnom zasadnutí dňa 25. februára 2022 rozhodla s okamžitou platnosťou prerušiť dlhoročnú a intenzívnu spoluprácu s Ruskom. Všetky aktivity s Ruskom – aj na inštitucionálnej a strategickej úrovni – sú až do odvolania pozastavené. Nebudú sa spúšťať žiadne nové projekty.

Konkrétne sa to týka strategického partnerstva s Petrohradskou polytechnickou univerzitou Petra Veľkého, ako aj spoločných doktorandských programov a programov dvojitého diplomu s ruskými univerzitami.

TU Berlín tiež až do odvolania prerušuje všetku výskumnú spoluprácu s ruskými partnermi. To znamená, že univerzita nebude vyplácať žiadne peniaze ruským výskumným inštitúciám. Okrem toho TU Berlín neprevedie žiadne práva na použitie výsledkov výskumu.

Pri prijímaní týchto opatrení sa univerzita riadi odporúčaniami Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) a Aliancie vedeckých organizácií v Nemecku.

Vyhlásenie prezidenta TU Berlín profesora Christiana Thomsena

„Tieto rozsiahle opatrenia sa prijímajú v reakcii na vojenský útok ruskej vlády na Ukrajinu – akt agresie, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom. Veľmi nás mrzí, že musíme prerušiť spoluprácu a že prijaté opatrenia ovplyvnia tých ruských výskumníkov, ktorí odsudzujú túto agresívnu vojnu tak silno ako my. Tešíme sa z mnohých priateľských vzťahov s kolegami výskumníkmi v Rusku a veľmi dúfame, že toto puto prežije tieto ťažké časy. Naše rozhodnutie hlboko zasiahne každého. Výlučne civilné využitie nášho výskumu je vysokou prioritou pre nás a je nemenné. Všade tam, kde je výskum spojený so súčasným ruským režimom, to už nie je možné zaručiť.“

TU Berlín ponúka svoju podporu

Svoju podporu a pomoc ponúka aj univerzita. TU Berlín aktívne podporuje výskumníkov a študentov z Ukrajiny, ktorí potrebujú pomoc, či už na TU Berlín alebo na Ukrajine. Na dosiahnutie tohto cieľa bude univerzita rozvíjať svoje existujúce programy pre utečencov a v súčasnosti zriaďuje fond pomoci Berlín-Ukrajina.

Univerzita tiež ponúka poradenstvo pre všetkých svojich členov pri riešení ruských kooperácií a partnerov.

Študenti a doktorandi zapísaní v spoločných doktorandských a dvojitých študijných programoch môžu pokračovať v štúdiu na kvalifikáciu udelenú TU Berlín.

Oddelenie medzinárodných vzťahov poskytuje poradenstvo študentom TU Berlín, ktorí sú v súčasnosti v Rusku alebo na Ukrajine, alebo ktorí sú zapísaní do príslušných programov na univerzite.

TU Berlín vyzýva k solidarite

Ako uviedol profesor Christian Thomsen: „Odsudzujeme všetky vojnové činy a sme hlboko dojatí utrpením postihnutých. Teraz je predovšetkým čas ukázať solidaritu a ľudskosť, na ktorej je Európa a náš systém hodnôt založený. Výkonná rada TU Berlín vyzýva všetkých členov univerzity, aby sa aktívne zapájali a poskytovali pomoc a solidaritu s tými, ktorých sa udalosti dotkli. Vo vojne nie sú víťazi, sú len porazení. Ľudia trpiaci v oboch krajinách si zaslúžia náš súcit.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.tu.berlin, zverejnené: 2. 3. 2022, autor: rpa