Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt Interreg Europe – WaVE: Správy regionálneho súčasného stavu

WaVE

No alt text provided for this image

Regionálny súčasný stav (Regional Status Quo -RSQ) je kľúčovým prvkom analytickej časti (etapa 1) projektu Interreg Europe – WaVE.

Analýza regionálneho statusu quo sa týka analýzy súčasných podmienok vybraných lokalít, ich hodnôt spojených s vodou, politického kontextu a existujúcich stratégií s cieľom identifikovať výzvy a príležitosti na zlepšenie politiky prostredníctvom regionálneho vzdelávania.

Všetci partneri vypracovali svoje RSQ na základe regionálnej metodológie Status Quo od Delft University of Technology.

Metodika regionálneho status quo“ od Delftskej technickej univerzity

Analýza RSQ bola vypracovaná pomocou spoluvytvárania so zainteresovanými stranami, aby sa dosiahlo multidimenzionálne chápanie lokalít.

5 RSQ partnerov projektu WaVE:

Municipality of Aarhus (DK)

Provincial Council of Alicante (SP)

Municipality of Breda (NL)

Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation (HU)

Municipality of Ravenna (IT)

No alt text provided for this image

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 27.11.2020, autor: rpa