Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Opatrenia pre novú výzvu LIFE 2020 v súvislosti s COVID-19

EK pre tohtoročnú výzvu programu LIFE vyčlenila viac ako 450 miliónov EUR na projekty v oblasti ochrany prírody, ochrany životného prostredia a klímy.
Medzi nové opatrenia, ktoré Európska komisia zaviedla s cieľom zmierniť vplyv obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 patria:

• Všetky termíny na predkladanie projektov sa predlžujú o jeden mesiac.
• Súkromné subjekty už nie sú povinné vyhlasovať verejné tendre na zákazky nad 135 000 EUR.
• Projekty môžu finančne podporovať malé miestne iniciatívy.
• Do usmernení bola začlenená osobitná časť o startupoch.

Všetci potenciálni žiadatelia – podniky (veľké aj malé), inštitúcie a mimovládne organizácie – sú vyzvaní, aby preskúmali svoje nápady na projekty a identifikovali všetky prvky, ktoré by potenciálne mohli zlepšiť našu kolektívnu schopnosť vyhnúť sa podobnej kríze v budúcnosti alebo vyrovnať sa s ňou. Medzi životným prostredím a klímou a ľudským zdravím, sú nepochybne silné väzby, ktorých skúmaniu by sme mali venovať náležitú pozornosť.

V súčasnosti sa zvažuje prijatie ďalších opatrení. O ich prípadnom zavedení do praxe sa informujte na web stránke programu.
Zdroj: www.ec.europa.eu/easme/en/life, zverejnené: 7.4.2020, autor: akr