Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 2: Kultúra; tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Cestovné granty

Možnosť účasti na burze partnerov tzv. brokerage events s preplatením cestovných nákladov.
17. 4. 2024 v Dubline, 30. 4. 2024 v Istanbule, 22. – 23. 5. 2024 v Paríži

Nový pakt EÚ o migrácii a azyle

Súbor nariadení a politík vytvorený na dosiahnutie spravodlivejšieho, účinnejšieho a udržateľnejšieho procesu migrácie a azylu v Európskej únii