Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Info day 2024


Začiatok: 14. 06. 2024 10:00

Koniec: 14. 06. 2024 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: European Commission

Miesto konania: On-line

Odkaz: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/PPEJ9HicvzaPEJygXFl3Y/overview
Európska komisia pripravuje informačné podujatie zamerané na plánované výzvy pre Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo. Podujatie sa uskutoční on-line 14. júna od 10:00.

Pracovný program pre klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť na obdobie 2023 – 2025 bol aktualizovaný a zverejnený na EU Funding & Tenders portáli. Bola v ňom doplnená výzva zameraná na Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo na rok 2024, ktorá zahŕňa päť nasledovných tém, ktoré budú prezentované v rámci informačného podujatia:

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data / Inovatívne nástroje na digitalizáciu a analýzu dynamických procesov, objektov a komplexných kombinovaných údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for documenting, interlinking and organising data / Inovatívne nástroje na dokumentáciu, prepojenie a organizáciu údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for advanced data enrichment / Inovatívne nástroje na pokročilé rozširovanie údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects / Inovatívne nástroje na vysokohodnotné interakcie s návštevníkmi a objektmi kultúrneho dedičstva

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects / Inovatívne nástroje na štúdium, konzervovanie a reštaurovanie objektov kultúrneho dedičstva

Na podujatí sa môžete dozvedieť všetko o možnosti financovania v rámci tejto výzvy a získate najnovšie informácie týkajúce sa očakávaní od inovatívnych nástrojoch, ktoré majú byť vyvinuté v rámci nových projektov.

Svoje otázky môžete položiť už pred podujatím prostredníctvom Sli.do (#ECCCH). Otázky budú zodpovedané počas podujatia.

ECCCH cloud matchmaking

Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo s predpokladaným rozpočtom 110 miliónov EUR z programu Horizont Európa sa má stať jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní interdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi. Bude poskytovať špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer výskumu, ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa zameria na uľahčenie prístupu k pokročilým technológiám a odstránenie prekážok pre menšie a odľahlé inštitúcie.

Work Programme 2023-2025: Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society

Ak hľadáte partnerov pre svoj projekt, využite platformu na vyhľadávanie partnerov. V súčasnosti je tam registrovaných cca 2700 expertov z celého sveta, ktorí majú záujem o spoluprácu na projektoch.

Pre viac informácií k výzvam kontaktujte národný kontaktný bod – Elenu Žákovú.

Zdroj, elz, 30.5.24

Pridať do Google Calendar