Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – 2024 (HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01)Dátum otvorenia: 18. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 17. 01. 2025 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01

Rozpočet: 48 mil. EUR

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Otvorenie výzvy: 18. júna 2024

Uzávierka: 22. januára 2025

 

Témy:

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data / Inovatívne nástroje na digitalizáciu a analýzu dynamických procesov, objektov a komplexných kombinovaných údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for documenting, interlinking and organising data / Inovatívne nástroje na dokumentáciu, prepojenie a organizáciu údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for advanced data enrichment / Inovatívne nástroje na pokročilé rozširovanie údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects / Inovatívne nástroje na vysokohodnotné interakcie s návštevníkmi a objektmi kultúrneho dedičstva

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects / Inovatívne nástroje na štúdium, konzervovanie a reštaurovanie objektov kultúrneho dedičstva

Pracovný program na roky 2023 – 2025 (aktualizácia 17.4.24)

V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Elenu Žákovú.

 

Zdroj, 17.5.2024, elz