Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Personnel Unit Cost – New cost method in Horizon Europe


Začiatok: 19. 06. 2024 14:30

Koniec: 19. 06. 2024 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online

Odkaz: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event240619.htm
Do pozornosti dávame webinár s názvom – Personálne jednotkové náklady – nová nákladová metóda v programe Horizont Európa, ktorý sa uskutoční online cez YouTube live stream dňa 19. 6.2024 od 14:30 – 16:00 hod. Otázky je možné klásť cez Sli.do.

Tento webinár je určený pre koordinátorov projektov/grantov, účastníkov a ďalšie zainteresované strany.

Program:

Pridať do Google Calendar