Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo – platforma na vyhľadávanie partnerov

Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo je nová iniciatíva Európskej komisie zameraná na vytvorenie digitálneho priestoru v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva vrátane cloudovej platformy. S predpokladaným rozpočtom 110 miliónov EUR z programu Horizont Európa sa má cloud stať jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní interdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi. Bude poskytovať špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer výskumu, ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa zameria na uľahčenie prístupu k pokročilým technológiám a odstránenie prekážok pre menšie a odľahlé inštitúcie.

Európska komisia plánuje otvoriť v júni výzvu pre Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo na rok 2024, ktorá zahŕňa päť tém:

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-01: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for digitisation and analysis of dynamic processes, objects and complex combined data / Inovatívne nástroje na digitalizáciu a analýzu dynamických procesov, objektov a komplexných kombinovaných údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-02: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for documenting, interlinking and organising data / Inovatívne nástroje na dokumentáciu, prepojenie a organizáciu údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-03: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for advanced data enrichment / Inovatívne nástroje na pokročilé rozširovanie údajov

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-04: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for high-value interactions with visitors and heritage objects / Inovatívne nástroje na vysokohodnotné interakcie s návštevníkmi a objektmi kultúrneho dedičstva

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-ECCCH-01-05: A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Innovative tools for the study, conservation and restoration of heritage objects / Inovatívne nástroje na štúdium, konzervovanie a reštaurovanie objektov kultúrneho dedičstva

 

ECCCH cloud matchmaking

Ak máte záujem o niektorú z plánovaných tém a hľadáte partnerov pre svoj projekt, využite sieťovaciu platformu na vyhľadávanie partnerov vytvorenú v rámci medzinárodnej siete národných kontaktných bodov Net4Society. Keď sa tu zaregistrujete, môžete vidieť profily ostatných účastníkov, dohodnúť si s nimi krátke on-line stretnutia a prediskutovať možnú spoluprácu na projektových návrhoch. V súčasnosti je tam registrovaných cca 2700 expertov z celého sveta, ktorí majú záujem o spoluprácu na projektoch.

 

Prečo sa zúčastniť?

Máte možnosť:

  • Prezentovať, diskutovať a vytvoriť nové projektové návrhy na medzinárodnej úrovni
  • Získať nové medzinárodné kontakty a iniciovať spoluprácu
  • Vytvoriť kvalitné partnerstvá v súvislosti s otvorenými výzvami pre Horizont Európa, Klaster 2
  • Vytvoriť partnerské siete a konzorciá

 

Ak chcete byť súčasťou European Heritage Cloud komunity, využite šancu a vyplňte krátky dotazník.

 

Zdroj, 30.5.2024, elz