Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádové financovanie – archív

Obnoviť filtre
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
31.07.2024 17:00 2nd greenSME Open call Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Otvorená
Automatický koncept Uzavretá
12.04.2024 17:00 StandICT.eu 2026 – 4th Open Call Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
01.04.2024 00:00 04.06.2024 17:00 In Transit 2nd call Innovate Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
19.12.2023 08:00 06.05.2024 17:00 Kaskádová výzva misijného projektu Pathways2Resiliance Klaster 5: Klíma; energetika a mobilita, Misia EÚ: Adaptácia na zmenu klímy Uzavretá
08.03.2024 00:00 10.05.2024 00:00 Tretia otvorená výzva NGI Enrichers Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
01.04.2024 00:00 31.05.2024 23:59 Up2Circ First Open Call Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
06.02.2024 06:00 Kaskádová výzva – SoTecIn Factory – Open Call 2 for Social Innovators Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
07.02.2024 00:00 Kaskádová výzva: TrustChain: Open Call 3 Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
13.12.2021 00:00 28.02.2022 00:00 EIT Urban Mobility – City RAPTOR Call for proposal Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) Uzavretá
12.05.2022 00:00 27.09.2022 00:00 Integration of biodiversity monitoring data into the Digital Twin Ocean Uzavretá
22.06.2022 00:00 22.09.2022 00:00 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery Uzavretá
02.11.2022 00:00 04.11.2022 00:00 Kaskádová výzva projektu H2020 (Net Zero Cities) Uzavretá
05.11.2022 00:00 07.11.2022 00:00 Kaskádová výzva projektu H2020 na podporu expertov v IKT normalizácii Uzavretá
30.11.2022 00:00 31.01.2023 00:00 Kaskádová výzva: NGI ENRICHERS pre párové tímy s Kanadou a USA Uzavretá
28.06.2023 00:00 30.06.2023 00:00 Kaskádová výzva pre mestá – Call for Twin Cities Uzavretá
23.10.2023 00:00 28.02.2024 00:00 Kaskádová výzva – SURE 5.0 Acceleration Programme2 Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá
27.09.2023 00:00 29.09.2023 00:00 Kaskádová výzva klaster 4 – XR2Learn Open Call 1 Uzavretá
26.09.2023 00:00 28.09.2023 00:00 Kaskádová výzva klaster 4 – SoTecIn Factory – Open Call 1 for Social Innovators Uzavretá
28.11.2023 00:00 30.11.2023 00:00 Kaskádová výzva klaster 4: NEMO Open Call #1 Uzavretá
02.10.2023 00:00 04.10.2023 00:00 Kaskádová výzva klaster 4: Program PhotonHub Uzavretá
30.09.2023 00:00 02.10.2023 00:00 Kaskádová výzva klaster 4: NGI Search Uzavretá
29.10.2023 00:00 31.10.2023 00:00 Kaskádová výzva Klaster 4: SERMAS – Open Call 1: Develop Uzavretá
30.10.2023 00:00 09.01.2024 00:00 Kaskádová výzva – StandICT.eu 2026 3rd Open Call Uzavretá
08.12.2023 00:00 08.03.2024 00:00 Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX Uzavretá
19.12.2023 00:00 22.02.2024 00:00 Kaskádová výzva misijného projektu Pathways2Resiliance Uzavretá
23.02.2023 00:00 24.04.2023 00:00 Kaskádová výzva StairwAI pre low-tech malé a stredné podniky Klaster 4: Digitalizácia; priemysel a vesmír Uzavretá