Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

2nd greenSME Open call

Začiatok:

Koniec: 31. 07. 2024 17:00

ID výzvy:

Kontakt: Erika Hlavatá

Rozpočet:

Projekt „Driving manufacturing SME transformation towards green, digital and social sustainability“ s akronymom GreenSME otvorilo druhú výzvu na podávanie projektových návrhov, ktorej cieľom je finančne podporovať výrobné malé a stredné podniky, aby implementovali odporúčania vypracované v ich akčnom pláne pre pokročilú udržateľnosť (ASAP), aby sa stali udržateľnejšími, prispôsobivejšími a odolnejšími. V rámci projektového návrhu je možné žiadať podporu 35 000 eur formou lump sum.

Uzávierka výzvy: 31.07.2024 do 17:00 bruselského času

Viac informácií o výzve a podmienky výzvy na stránke projektu

 

Zdroj: FTO portal