Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Up2Circ First Open Call

Začiatok: 01. 04. 2024 00:00

Koniec: 31. 05. 2024 23:59

ID výzvy:

Kontakt: Erika Hlavatá

Rozpočet:

Projekt „Boosting the uptake of circular business model, product and process innovation“ s akronymom Up2Circ otvára dňa 01. apríla 2024 prvú výzvu na podávanie projektových návrhov na overenie prijatia obehových obchodných modelov a implementáciu konkrétnych opatrení smerom k obehovým produktom, procesom a službám.

Výzva je zameraná na malé a stredné podniky (MSP), ktoré môžu poslať prihlášku do 2 typov schém, a to:

– Small scale projects: Feasibility studies, kde je možné žiadať financovanie do 15 000 eur,

– Large scale projects: Piloting and demonstration, kde je možné žiadať financovanie do 50 000 eur.

 

Uzávierka výzvy je plánovaná na 31. 5. 2024 23:59h.  CET.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke

 

Zdroj: FTO Portal, 27.03.2024, erh