Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

StandICT.eu 2026 – 4th Open Call

Začiatok:

Koniec: 12. 04. 2024 17:00

ID výzvy:

Kontakt: Erika Hlavatá

Rozpočet:

Projekt „ICT Standardisation Observatory and Support Facility in Europe“ pod akronymom StandICT.eu 2026 otvorila štvrtú výzvu na predkladanie prihlášok od jednotlivcov – špecialistov z členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k programu Horizont Európa.

Cieľom výzvy je podporovať účasť európskych špecialistov na štandardizáciu v kľúčových medzinárodných a globálnych Standards Development Organisations (SDO), pričom toto financovanie umožní odborníkom prispievať a pomáhať vytvárať plne integrovaný európsky štandardizačný ekosystém, čím sa posilní pozícia Európy v globálnych normalizačných iniciatívach.

Prihlášky sa podávajú v témach, ktoré sú stanovené vo výzve.

Uzávierka výzvy je 12. apríla 2024, 17:00 CET.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke

Zdroj: FTO Portal, 27.03.2024, erh