Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Missions Info Days


Začiatok: 18. 01. 2022 09:30

Koniec: 19. 01. 2022 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Európska komisia ohlásila na dni 18. až 19. 1. 2022 špeciálne informačné dni pre Misie EÚ, ktoré sa budú konať virtuálne. Misie EÚ sú dodatočnou súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2027, ktorých cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí.

EU Mission Info day 2021

Informačné dni predstavia širokú škálu nových tém pre všetkých päť misií – Adaptácia na zmenu klímy, Obnova oceánov a vôd do roku 2030, Dohoda o pôde pre Európu, Rakovina a 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030, ktoré sú súčasťou doplneného pracovného programu misií na rok 2021 v rámci programu Horizont Európa. Opatrenia zahŕňajú priamu podporu kľúčových priorít EÚ, ako je Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, akčný plán na boj proti rakovine a Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí.

Podujatie poskytne potenciálnym žiadateľom konkrétne informácie o výzvach nového pracovného programu misií, možnostiach financovania a harmonogramoch. Komisia vyzýva výskumných pracovníkov a inovátorov, ako aj občanov a všetky zainteresované strany, aby sa zúčastnili na piatich misiách.

Kalendár informačných dní:

18. január 2022:

19. január 2022:

Viac informácií k programu, účasti v misiách a praktickým informáciám nájdete na event website.

Dokumenty k Misiám EÚ:

Kontakty na Slovensku – jednotlivé NCPs pre príslušnú misiu

Zdroj: EK, 14.12. 2021, kas

Pridať do Google Calendar