Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

Mestá pokrývajú približne 3% povrchu Zeme, ale produkujú až 72% všetkých globálnych emisií skleníkových plynov. Mestá navyše rýchlo rastú a odhaduje sa, že do roku 2050 bude takmer 85 % Európanov žiť v mestských oblastiach. Preto súčasnú klimatickú krízu musia naliehavo riešiť mestá zapojením občanov, ktorí sú nielen politickými aktérmi v riadiacej štruktúre, ale aj používateľmi, výrobcami, spotrebiteľmi a vlastníkmi či už budov, alebo dopravných prostriedkov.

Účelom tejto misie je podpora a propagácia stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

Rada pre správu misie zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá si vytýčila túto métu: do roku 2030 mať 100 klimaticky neutrálnych miest.

Transformácia miest v rámci misie sa zameria na týchto 5 oblastí:

 • Model transformácie mesta na inovačné centrá
 • Nové formy participatívneho riadenia
 • Ekonomický a finančný model pre oblasť klímy
 • Model „integrovaného mestského plánovania“
 • Inteligentné dátové systémy a platformy

V rámci misie podpíše 112 vybraných miest „klimatickú zmluvu“ (Climate City Contract), ktorá bude kľúčovým mechanizmom poskytovania podpory mestám formou vyššej inovácie, lepšej regulácie a integrovaného financovania. Súčasťou zmluvy bude aj aktívnejšia úloha občanov a podpora ich platforiem pri rozvoji a implementácií systémových opatrení a inovačného konceptu v celom hodnotovom reťazci investícií mesta. Hlavnými kritériami pre výber miest budú ambície, odhodlanie, kapacita a zapojenie občanov, ako aj vyvážené geografické zastúpenie a úroveň pripravenosti miest. Výsledkami týchto miest v rámci misie sa budú môcť inšpirovať ďalšie európske mestá a spoločne tak prispievať k napĺňaniu cieľov klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

ZOZNAM 112 MISSION CITIES

#EUmissions #MissionCities #EUGreenDeal

Oficiálne informácie o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá nájdete na stránke Európskej komisie k tejto misii. Dozviete sa viac o misijných oblastiach, akým spôsobom prebehne proces výberu pilotných miest, kto zastupuje členské štáty v misijnej rade a misijných skupinách, informácie o pripravovaných podujatiach, relevantné podklady a správy z prípravnej fázy misie.

Otázky a odpovede: misie EÚ

Oznámenie Európskej komisie o misiách EÚ

Ďalšie publikácie a dokumenty k Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá nájdete v sekcii Dokumenty.

Na našich stránkach publikujeme aktuálne informácie k výzvam misie a k zapojeniu slovenských miest do misie. Aby vám nič neušlo, prihláste sa na odber nášho newslettra.

Zapojte sa aj Vy do tvorby nových smart klimatických riešení prostredníctvom Vašich miest! 

 
 
 • ZOZNAM 112 MISSION CITIES
 • ZOZNAM 53 miest zapojených do pilotného programu NetZeroCities
 • INFORMAČNÝ BALÍK PRE MESTÁ s komplexnými informáciami o Misii Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“

  Súbor informácií sa skladá z dvoch častí:

  • Časť I („Porozumenie misii miest“) – praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii, ktorú Komisia plánuje adresovať mestám v druhej polovici novembra.
  • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta. Časť II má slúžiť ako usmernenie až počas implementácie misie.

 

Publication document thumbnail

Pracovný program pre misie: HORIZON EUROPE WP Missions 2023-2024

Európska komisia otvorila 18. apríla 2024 výzvu HORIZON-MISS-2024-CIT-02 s uzávierkou 5. septembra 2024.

Téma výzvy

Typ projektu

Alokovaný rozpočet na tému

(v mil. EUR)

Odporúčaný rozpočet na projekt

Odhadovaný počet schválených projektov

HORIZON-MISS-2024-CIT-02-01: Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities

CSA

3,00

3,00

1

Európska komisia otvorí 17. septembra 2024 výzvu HORIZON-MISS-2024-CIT-01 s uzávierkou 16. januára 2025.

Téma výzvy

Typ projektu

Alokovaný rozpočet na tému (v mil. EUR)

Odporúčaný rozpočet na projekt

Odhadovaný počet schválených projektov

HORIZON-MISS-2024-CIT-01-01: Rethinking urban spaces towards climate neutrality

IA

45,00

15,00

3

HORIZON-MISS-2024-CIT-01-02: Zero-pollution cities

RIA

20,00

5,00

4

HORIZON-MISS-2024-CIT-01-03: Mobility Management Plans and Behavioural Change

CSA

5,00

5,00

1

HORIZON-MISS-2024-CIT-01-04: Integrated peri-urban areas in the transition towards climate neutrality

IA

28,00

9,00

3

Spolu 

98,00

 

11

 
 
 

PREZENTÁCIE z podujatí:

 • Informačné dni EK k výzvam misií na rok 2024 (25.4.2024)  záznam, prezentácie
 • Informačný deň Výskumno inovačné MISIE EÚ (22.2.2022) – záznamprezentácia

29. septembra 2021 Európska komisia spustila oficiálne výskumno-inovačné misie EÚ, vrátane Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Podujatie pri príležitosti spustenia Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá si môžete pozrieť zo záznamu:

 • Prezentácia k misiám EÚ z podujatia „EU missions: (im)possible” (12.11.2021) – záznam

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

 • 25 Jun 2024 - 26 Jun 2024

  The 2024 Cities Mission Conference

  25. - 26. 6. 2024 - tretí ročník tejto konferencie s názvom „Posilnenie miest – klimaticky neutrálne a inteligentné mestá...

Ďalšie podujatia