Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvá: oblasť Digitalizácia; priemysel a vesmír

Virtuálna tréningová akadémia (HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02)

Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil 3 nové výzvy na výskum a inovácie (R&I). Výzvy sa zameriavajú na 3 rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku. Akadémia (DIGITAL-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02) by mala významne prispieť k rozvoju koordinovaných HPC vzdelávacích programov oslovujúcich široké spektrum […]

Európske kvantové excelentné centrá (QEC) v aplikáciách pre vedu a priemysel (HORIZON-EUROHPC-JU- 2023-QEC-05)

Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil tri nové výzvy na výskum a inovácie (R&I). Výzvy sa zameriavajú na tri rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku. Cieľom výzvy HORIZON-EUROHPC-JU-2023-QEC-05-01 je zriadenie dvoch európskych centier kvantovej excelentnosti (QEC) venovaných aplikáciám pre kvantové […]

Partnerstvo Smart Networks and Services (SNS JU) – tretia výzva

Spoločný podnik SNS (JU SNS) spúšťa svoju tretiu výzvu na predkladanie návrhov na rok 2024 prostredníctvom „Funding and Tenders portálu“ Európskej komisie. Výzva je otvorená od 16. januára 2024 s uzávierkou 18. apríla 2024. V novembri 2023 JU SNS prijal svoj Pracovný program výskumu a inovácií SNS na rok 2024, v ktorom oznámil finančné prostriedky EÚ […]

EIT Summit 2024 Kopia

20. 2. 2024 – konferencia bude zameraná na európsky inovačný ekosystém a bude zahŕňať diskusie o umelej inteligencii, zelených technológiách a podnikaní žien – Brusel

European Partnership for Metrology Call 2024: Call for potential research topics (Call for Needs)

European Partnership for Metrology je európskym partnerstvom, ktorého cieľom je vytvoriť udržateľný a efektívny systém pre metrológiu na európskej úrovni, ktorý zabezpečí, že Európa bude mať svetový metrologický systém, ktorý: V rámci partnerstva bola v januári 2023 vyhlásená výzva, ktorá sa organizuje v 2 fázach. Prvá fáza výzvy – Call for potential research topics (Call for Needs) má uzávierku dňa 19.02.2024. V rámci […]

EIT Summit 2024

20. 2. 2024 – konferencia bude zameraná na európsky inovačný ekosystém a bude zahŕňať diskusie o umelej inteligencii, zelených technológiách a podnikaní žien – Brusel