Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Partnership for Metrology Call 2024: Call for potential research topics (Call for Needs)Dátum otvorenia: 17. 02. 2024 00:00

Uzávierka: 19. 02. 2024 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
European Partnership for Metrology je európskym partnerstvom, ktorého cieľom je vytvoriť udržateľný a efektívny systém pre metrológiu na európskej úrovni, ktorý zabezpečí, že Európa bude mať svetový metrologický systém, ktorý:

  • poskytuje metrologické riešenia, základné metrologické referenčné údaje a metódy, ponúka vhodné riešenia, ktoré podporujú a stimulujú európske inovácie a reagujú na spoločenské výzvy,
  • podporuje a umožňuje efektívny návrh a implementáciu nariadení a štandardov, ktoré sú základom verejných politík reagujúcich na spoločenské výzvy.

V rámci partnerstva bola v januári 2023 vyhlásená výzva, ktorá sa organizuje v 2 fázach.

Prvá fáza výzvy – Call for potential research topics (Call for Needs) má uzávierku dňa 19.02.2024.

V rámci tejto prvej fázy je zameranie na identifikovanie potencionálnych výskumných tém. V tomto štádiu sa nevypracováva projektový návrh, je možné zasielať Potential Research Topics.

Tematicky sa jedná o:

  • Metrology for Green Deal
  • Metrology support for Digital Transformation
  • Metrology for Pre- and co-normative Research
  • Metrology for Research Potential

Následne bude druhá fáza výzvy – Call for Proposals (Joint Research Projects), kde sú zadefinované kritériá oprávnenosti. Otvorenie druhej fázy sa očakáva 26.06.2024 a má plánovanú uzávierku na 30.09.2024.

Dokumenty týkajúce sa výzvy nájdete na oficiálnej stránke partnerstva.

Viac informácií o podmienkach výzvy

Zdroj: web stránka partnerstva, erh