Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Virtuálna tréningová akadémia (HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02)Dátum otvorenia: 07. 11. 2023 00:00

Uzávierka: 06. 06. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU) spustil 3 nové výzvy na výskum a inovácie (R&I). Výzvy sa zameriavajú na 3 rôzne oblasti, a to energeticky efektívne technológie, zručnosti a školenia a centrá excelentnosti pre kvantovú výpočtovú techniku.

Akadémia (DIGITAL-EUROHPC-JU-2023-ACADEMY-02) by mala významne prispieť k rozvoju koordinovaných HPC vzdelávacích programov oslovujúcich široké spektrum zainteresovaných strán, vrátane akademických vzdelávacích programov, odborných školení, krátkodobých kurzov, individuálneho a nezávislého vzdelávania.

Aktivity EuroHPC Academy budú sústredené okolo niekoľkých akčných pilierov. Piliere predstavujú kľúčové strategické komponenty a spolupracujú pri dosahovaní cieľov virtuálnej akadémie.

    1. Rámec kompetencií a kvalifikácií (CQF)

    1. Referenčný materiál kurzu pre modulárny CQF

    1. Schéma hodnotenia a certifikácie

    1. Technická infraštruktúra

EuroHPC Academy bude podporovať poskytovateľov školení pri implementácii HPC vzdelávania, školení, kvalifikácií a hodnotení.

Výzva je otvorená na predkladanie návrhov do 6. júna 2024, 17:00 (SEČ).

Viac informácií o výzve

Zdroj: eurohpc-ju.europa.eu, 20. 11. 2023, top