Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálny prehľad kaskádového financovania v oblasti digitalizácie

Kaskádové výzvy pod programom Horizont Európa sú jednoduchším spôsobom zapojenia sa do programu ako je to v prípade konzorciálnych projektov. Tento typ výziev je menej náročný na prípravu žiadosti, administráciu a následnú implementáciu projektu.

Program momentálne ponúka niekoľko kaskádových výziev zameraných na témy digitalizácie, ktoré sú aktuálne otvorené na podávanie žiadostí (aktualizované jún 2024).

COROB OPEN CALL

Kooperatívna robotika poháňaná AI a dátami pre flexibilné výrobné bunky
Finančná alokácia: 2 mil. eur
Možnosť získať: max. 100-tisíc eur
Dátum uzavretia: 8. júl 2024

 

#1 OPEN CALL | LAUDS EXPLORATION (OC-2024-LAUDSEXP-01)

Miestne dostupné mestské digitálne a udržateľné továrne: Nový európsky prístup Bauhausu k otvorenej a decentralizovanej mestskej výrobe
Finančná alokácia: 240-tis. eur
Možnosť získať: max. 40-tisíc eur
Dátum uzavretia: 29. júl 2024

 

NGI Search 5th Open Call

Zmena spôsobu, akým používame a využívame, vyhľadávame a objavujeme údaje a zdroje na internete a webe
Finančná alokácia: 6,8 mil. eur
Možnosť získať: max. 150-tisíc eur
Dátum uzavretia: 29. júl 2024

 

Innovation Schemes First Call for Proposals (oc1-2024-TIS-01)- ENFIELD

ENFIELD: Európsky maják pre demonštráciu dôveryhodného a zeleného AI
Finančná alokácia:
1,1 mil. eur
Možnosť získať: max. 60-tisíc eur
Dátum uzavretia: 31. júl 2024

 

STARHAUS Open Call on Open Innovation and Creativity | #1 – VISION

Výskumné výzvy decentralizovaných výrobných procesov a podpora validácie navrhovaných riešení
Finančná alokácia: 100-tis. eur
Možnosť získať: max. 50-tisíc eur
Dátum uzavretia: 31. júl 2024

 

NGI Sargasso 4th Open Call

Partnerstvá s USA a Kanadou v znalostných oblastiach internetu a webového prehľadávania
Finančná alokácia:
1,05 mil. eur
Možnosť získať: max. 150-tisíc eur
Dátum uzavretia: 1. august 2024

 

CORTEX2 Open Call #2

Co-development vzdialenej spolupráce (telekonferencie) prostredníctvom rozšírenej reality
Finančná alokácia:
1 mil. eur
Možnosť získať: max. 100-tisíc eur
Dátum uzavretia: 15. august 2024

 

NEMO – Next Generation Meta Operating System (NEMO) Open Call #2

Overenie akceptácie používateľov a podpora masívnej adopcie a udržateľnosti technológie NEMO
Finančná alokácia: 900-tis. eur
Možnosť získať: max. 90-tisíc eur
Dátum uzavretia: 31. august 2024

 

XR2Industry 1st Open Call for Hardware enablers

Rozšírená reality pre priemysel – otvorená výzva pre hardvérových aktivátorov
Finančná alokácia: 3,4 mil. eur
Možnosť získať: max. 500-tisíc eur
Dátum uzavretia: 17. september 2024

 

NGI0 Core (2024-10C)

Odolnejší, dôveryhodnejší a otvorenejší internet, ktorý dáva možnosti koncovým používateľom
Finančná alokácia:
8,8 mil. eur
Možnosť získať: max. 50-tisíc eur
Dátum uzavretia: 1. október 2024

 

NGI Mobifree open call (2024-10M)

Etický mobilný softvér zameraný na človeka
Finančná alokácia: 670 tis. eur
Možnosť získať: max. 50-tisíc eur
Dátum uzavretia: 1. október 2024

 

NGI TALER open call (2024-10)

Bezpečný elektronický platobný systém založený na otvorených štandardoch, slobodnom softvéri a pokročilej kryptografii
Finančná alokácia: 676 tis. eur
Možnosť získať: max. 50-tisíc eur
Dátum uzavretia: 1. október 2024

 

NGI Zero Commons Fund (2024-10Z)

Poskytovanie, dozrievanie a škálovanie nových internetových štandardov v spektre technológií
Finančná alokácia: 21,6 mil. eur
Možnosť získať: max. 50-tisíc eur
Dátum uzavretia: 1. október 2024

 

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod v SR.

 

Zdroje: ec.europa.eu, top