Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia EÚ: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

The 2024 Cities Mission Conference

25. – 26. 6. 2024 – tretí ročník tejto konferencie s názvom „Posilnenie miest – klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v akcii“ – Valencia

2nd European Mission Forum – EMIF

V rámci podujatí belgického predsedníctva Európskej komisie sa uskutoční – 2nd European Mission Forum EMIF – 7. 3.2024 – Brusel

CVTI SR úspešné v programe Interreg Danube

CVTI SR bolo úspešné v rámci projektových návrhov v programe Interreg Danube, keď bude koordinovať projekt HARMONMISSIONS, a tiež bude partnerom v projekte Danube GeoHeCo.