Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad brokerage eventov s pokračujúcou možnosťou kontaktovania partnerov do konzorcií

Nakoľko boli hlavné pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 prijaté Európskou komisiou, otvorila sa možnosť podávať projektové návrhy do otvorených výziev na portále FTO.

V súvislosti s tým usporiadali viaceré tematické siete NCP v spolupráci s Európskou komisiou aj brokerage eventy tzv. burzy partnerov cez online platformu b2match.

Mnohé z nich ostávajú aj naďalej otvorené a ponúkajú možnosť kontinuálne vyhľadávať partnerov do vašich konzorcií pre aktuálne otvorené výzvy.

Stačí byť registrovaný v tejto platforme a následne si dohodnúť bilaterálne online stretnutia s ostatnými zaregistrovanými subjektami alebo si prezerať partnerské profily.

Ponúkame prehľad otvorených brokerage eventov:

WIDERA – Widening participation and strengthening the European Research Area
Info day 12 December 2022
Online brokerage – otvorený do 17. 2. 2023

Cluster 3 Civil Security for Society

SMI2G – 10. 5. – 11. 5.2023 – https://www.cmine.eu/networks/events/107590

Info Days – 27. 6. –  28. 6. 2023 –

Informačný deň – 12.7.2023 –

Cluster 4 – Digital, Industry & Space
Online brokerage Space – otvorený do 28. 3. 2023
Online brokerage  Industry – otvorený do 31. 3. 2023
Online brokerage Digital – otvorený do 29. 3. 2023

Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility – registrácia na brokerage event bola ukončená, na stránke podujatia sú sprístupnené profily registovaných účasníkov, online B2B stretnutia nie je možné cez platformu zrealizovat, v prípade záujmu o kontakt na niektorého z účastníkov je nutné požiadať príslušné NCP pre KL5.
Info days 15 – 16 December 2022
Online brokerage 15 December 2022

Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Online brokerage – otvorený do 31. 1. 2023

Cluster 2 – Culture, Creativity & Inclusive Society
Info day 17 January 2023 
Online brokerage 18 January 2023 – otvorený do 14. 3. 2023

EU Missions info days17. – 18. 1. 2023

Cluster 1 – Health
Info day 19 January 2023
Online brokerage 20 January 2023 – otvorený do 24. 4. 2023

16. 1. 2023, kas