Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy v rámci EIT Manufacturing

V rámci EIT Manufacturing bolo otvorených niekoľko výziev na podávanie projektových návrhov/prihlášok do programov resp. súťaží. Nižšie nájdete ich krátky prehľad.

V prípade otázok kontaktujte príslušné NCP.

EIT Manufacturing Call for Proposals 2025

Výzva na podávanie projektových návrhov, ktorá sa týka 3 oblastí – inovácií, vzdelávania, Master & Doctoral School I&E Programme a Regionálnej inovačnej schémy (RIS). Uzávierka na podávanie projektových návrhov 8.07.2024 17:00 CEST

Viac informácií o výzve

RIS LEADERS 2024 Call

Súťaž pre ženy inovátorky s riešeniami týkajúcich sa výziev v rámci výroby z oprávnených krajín EIT RIS. Uzávierka na podanie prihlášky: 15.07.2024 17:00 CEST

Viac informácií o výzve

 

Venture Building Programme

Výzva na podávanie prihlášok do tohto online programu pre priemyselné start-upy, ktorý ponúka služby ako napríklad expertné a mentoringové workshopy, networking a pitching podujatia, cielené predstavovanie potenciálnym korporátnym zákazníkom a pre úspešné start-upy aj potenciálna možnosť získať fast-track k investícii 100 000 eur. Uzávierka na podanie prihlášok do programu je stanovená na 17.06.2024 23:59 CEST

Viac informácií o výzve

Transform call 2024

Výzva na predkladanie prihlášok do programu Transform 2024, ktorý sa zameriava na riešenie inovačných potrieb etablovaných výrobných podnikov a malých a stredných podnikov (MSP). Účelom tejto výzvy je podporiť pilotné projekty medzi výrobnými podnikmi/MSP a start-upmi k špecifickej priemyselnej výzve. Prihlášky do programu je možné zasielať do stanovených termínov (cut-offs), najbližší cut-off: 14.06.2024, 12:00 pm CEST

Viac informácií o výzve

 

 Accelerate 2024

Program sa zameriava na podporu, škálovanie a akceleráciu začínajúcich podnikov na vplyvných hráčov v európskom výrobnom ekosystéme s riešeniami na úrovni TRL 6 alebo vyššie (TRL =Technology Readiness Level).

Prihlášky do programu je možné zasielať do stanovených termínov (cut-offs). Najbližší cut-off:  27. júl 2024, 17:00 CEST

Viac informácií o výzve

 

Zdroj: EIT Manufacturing, 31.05.2024