Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Call for Proposals 2025Uzávierka: 08. 07. 2024 17:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing otvoril dňa 29. apríla 2024 výzvu na podávanie projektových návrhov  Call for Proposals 2025, ktorá sa týka 3 oblastí – inovácií, vzdelávania, Master & Doctoral School I&E Programme a Regionálnej inovačnej schémy (RIS).

Časť Innovation sa týka nasledujúcich tém (podrobné informácie ku každej téme nájdete na web stránke výzvy):

  • Topic 1: Innovative Solution for Industrial Challenges
   • Integration of Complex Systems
   • Energy Cost Management
   • Implementing Circularity in Manufacturing
   • Data-Driven Product Development
   • Decision-Making Support for Complex Machinery and Value Chain
  • Topic 2: Transition towards a resilient and human-centered manufacturing
   • Resilience and Resource Availability
   • Human-Centric Manufacturing Innovations

Časť Education sa týka nasledujúcich tém (podrobné informácie ku každej téme nájdete na web stránke výzvy):

 • Topic 1: Sustainable Manufacturing for the Future  (Renewable Energy Integration, Circular Economy Implementation, Net-Zero Strategies)
 • Topic 2: Digital Innovation in Manufacturing (Industrial Metaverse Implementation, AI and Data Analytics in Manufacturing)

Časť Focus on Master & Doctoral School I&E Programme a týka 2 typov aktivít (podrobné informácie ku každej téme nájdete na web stránke výzvy):

 • EIT Manufacturing Master School – Summer School 2025
 • EIT Manufacturing Doctoral School – Innovation Programme 2025

Časť Regional Innovation Scheme (RIS) sa týka nasledujúcich tém:

 • Topic 1: RIS Innovation (Advanced materials and manufacturing processes at EIT RIS, Artificial Intelligence at EIT RIS, Inclusiveness at EIT RIS)
 • Topic 2: Up-skilling and re-skilling manufacturing workforce in EIT RIS countries

Uzávierka na podávanie projektových návrhov 8.07.2024 17:00 CEST

Viac informácií o výzve nájdete na web stránke EIT Manufacturingu.