Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Venture Building ProgrammeUzávierka: 17. 06. 2024 23:59 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V rámci EIT Manufacturing je otvorená výzva na podávanie prihlášok pre priemyselné start-upy do online Venture Building Programme. Tento program ponúka služby ako napríklad expertné a mentoringové workshopy, networking a pitching podujatia, cielené predstavovanie potenciálnym korporátnym zákazníkom a pre úspešné start-upy aj potenciálna možnosť získať fast-track k investícii 100 000 eur.

Program sa zameriava na riešenia v rámci sektora priemyselnej výroby na TRL 4 na začiatku programu, s cieľom dosiahnuť TRL 6 na konci programu v týchto oblastiach:

  • Critical Components, ako napríklad Semiconductors / Photonics / Quantum, Electronics, Advanced Materials, Additive Manufacturing,
  • Energy Transition ako napríklad Renewables, Decarbonisation, Circular economy, Carbon Capture;
  • Automation and Digitalisation technologies.

Uzávierka na podanie prihlášok do programu je stanovená na 17.06.2024 23:59 CEST

Viac informácií o programe a podmienky zapojenia sa do výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 29.05.2024, erh