Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – RIS LEADERS 2024 CallUzávierka: 15. 07. 2024 17:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V rámci EIT Manufacturing sa otvorila súťaž pre ženy inovátorky z oprávnených krajín EIT RIS. Tematicky sa súťaž zameriava na inovátorky s riešeniami týkajúcich sa výziev v rámci výroby.

K tejto výzve je organizovaný webinár dňa 07.06.2024 (registrácia na podujatie)

Uzávierka na podanie prihlášky: 15.07.2024 17:00 CEST

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing