Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing – Accelerate 2024Uzávierka: 16. 12. 2024 17:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing prostredníctvom programu Accelerate sa zameriava na podporu, škálovanie a akceleráciu začínajúcich podnikov na vplyvných hráčov v európskom výrobnom ekosystéme. Program Accelerate podporuje startupy a scaleupy s inovatívnymi riešeniami a technológiami, ktoré riešia kritické výzvy vo výrobnom sektore a pomáhajú európskemu výrobnému sektoru stať sa efektívnejším, odolnejším, zeleným a globálne konkurencieschopným. Riešenia musia spadať aspoň pod tematické okruhy definované vo výzve a byť na úrovni TRL 6 alebo vyššie (TRL =Technology Readiness Level).

Maximálna možná výška rozpočtu, o ktorý môže žiadať jeden podnik je do 500 000 eur.

Prihlášky do programu je možné zasielať do stanovených termínov (cut-offs):

  • 1st Cut-off date:  27 July 2024, 17:00 CEST
  • 2nd Cut-off date: 10 September 2024, 17:00 CEST
  • 3rd Cut-off date: 18 October 2024, 17:00 CEST
  • 4th Cut-off date: 16 December 2024, 17:00 CEST

 

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

 

EIT Manufacturing organizuje k tejto výzve viaceré informačné podujatia v dňoch 18.06.2024, 25.6.2024 a 16.07.2024 o 14:00 CEST.

 

Zdroj: stránka EIT Manufacturing