Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02-two-stageUzávierka: 04. 04. 2024 00:00 - 17. 09. 2024 17:00

ID výzvy: HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Európske partnerstvo pre globálne zdravie EDCTP je inštitucionalizované partnerstvo medzi Európskou úniou a asociáciou European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ktorej členmi sú viaceré európske a africké krajiny.

Cieľom partnerstva je priniesť nové riešenia, ktoré napomôžu znížiť zaťaženie infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilniť výskumné kapacity pre pripravenosť a reakciu na nové infekčné choroby v tejto oblasti, ako aj na celom svete.

 

Téma výzvy:

HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2024-02-01-two-stage – Global Health EDCTP3 JU training fellowship with return phase

 

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie projektových návrhov v 1. kole je 4. apríla 2024, uzávierka 2. kola je 17. septembra 2024.

Pracovný program EDCTP3 na rok 2024

Kontakt na Národný kontaktný bod pre viac informácií

 

Zdroj: EDCTP3, mob