Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni k Misiám EÚ


Začiatok: 17. 05. 2022 09:00

Koniec: 18. 05. 2022 18:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Do pozornosti dávame Informačné dni k Misiám EÚ, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. – 18. mája 2022 a nasledovať bude Brokerage Event k Misiám EÚ. Misie EÚ sú novým prvkom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa na roky 2021 – 2027. Ich úlohou je priniesť konkrétne riešenia na niektoré z najväčších výziev v Európe. V časovom horizonte do roku 2030 majú priniesť konkrétne výsledky v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia.

Hlavným cieľom podujatia bude predstavenie nových výziev, ktoré budú vyhlásené 10. mája 2022 v rámci všetkých piatich misijných oblastí:

Predstavená bude aj výzva na vytvorenie Európskeho katalyzátora sociálnych inovácií na podporu cieľov misie EÚ.

Na podujatí budú potenciálnym žiadateľom poskytnuté konkrétne informácie o nových výzvach pracovného programu misií, možnostiach financovania a časových harmonogramoch.

Harmonogram podujatia:

17. máj 2022:

  • Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
  • Misia Rakovina,
  • Misia Obnova oceánu a vôd do roku 2030.

18. máj 2022:

  • Misia adaptácia na zmenu klímy,
  • Misia Dohoda o pôde pre Európu,
  • Európsky katalyzátor sociálnych inovácií na podporu cieľov misie EÚ,
  • Príprava a predloženie úspešného návrhu.

Viac informácií:

Viac informácií získate od príslušných národných kontaktných bodov programu pre konkrétnu misijnú oblasť.

Zdroj: EK, 28.4.2022

Pridať do Google Calendar