Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre inovácie (EIC)

EIC Impact Report 2023

EK vydala publikáciu EIC Impact Report 2023, ktorá prehľadne sumarizuje výsledky Európskej rady pre inovácie.

The European Capital of Innovation Awards (Rising) – 2024

Dňa 5. marca 2024 Európska komisia oficiálne otvorila už desiaty ročník cien Európske hlavné mesto inovácií (iCapital) slávnostným ceremoniálom v Linköpingu (Švédsko), európskom rastúcom inovačnom meste roka 2023. Európska rada pre inovácie (EIC) vyhlasuje EIC Prize pre mestá ako katalyzátory inovačného ekosystému. Cena sa udeľuje najinovatívnejším európskym mestám za ich aktivity podporujúce mestské inovácie v […]

The European Capital of Innovation Awards (iCapital) – 2024

Dňa 5. marca 2024 Európska komisia oficiálne otvorila už desiaty ročník cien Európske hlavné mesto inovácií (iCapital) slávnostným ceremoniálom v Linköpingu (Švédsko), európskom rastúcom inovačnom meste roka 2023. Európska rada pre inovácie (EIC) vyhlasuje EIC Prize pre mestá ako katalyzátory inovačného ekosystému. Cena sa udeľuje najinovatívnejším európskym mestám za ich aktivity podporujúce mestské inovácie v […]