Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska cena pre inovátorky 2025

Európska cena pre inovátorky je oslavou podnikateliek, ktoré stoja za prevratnými inováciami v Európe. Cena sa udeľuje ženám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktorých prevratné inovácie sú hnacou silou pozitívnych zmien pre ľudí a planétu. Udeľovanie cien má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o potenciáli, význame a prínose žien v inovačnom ekosystéme EÚ a vytvoriť silné inšpiratívne vzory inovátoriek.

O cenu sa môžu uchádzať ženy so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont Európa, ktoré založili inovatívnu spoločnosť registrovanú/založenú najmenej dva roky pred 1. januárom 2022. Záujemkyne o ocenenie v kategórii Rising Innovators musia byť mladšie ako 35 rokov na začiatku roka výzvy, pre ceny Women Innovators alebo EIT Women Leadership nie je stanovený žiadny vekový limit. Žiadateľky, ktoré už získali cenu EÚ alebo Euratomu, nemôžu získať druhú cenu za tú istú činnosť.

Súťaží sa v 3 kategóriách:

EIC Women Innovators: Táto kategória je otvorená pre všetky zakladateľky a spoluzakladateľky z celej EÚ a pridružených krajín HE. Víťazka získa 100 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 70 000 EUR a 50 000 EUR.

EIC Rising Innovators: Táto kategória je určená pre mladé nádejné inovátorky vo veku do 35 rokov. Víťazka získa 50 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 30 000 EUR a 20 000 EUR.

EIT Women Leadership Award: Táto kategória je zameraná na ženy s priamym prepojením na EIT komunitu. Víťazka získa 50 000 EUR a dve nasledujúce miesta získajú 30 000 EUR a 20 000 EUR.

Prihlášky: Prihlásiť sa je možné len do jednej kategórie. Víťazky vyberá nezávislá odborná porota.

Termín na predkladanie návrhov je 25. september 2024 o 17:00 (CET).

 

EIT zároveň organizuje 5. júla 2024 informačný webinár, na ktorom sa dozviete viac o Európskej cene pre inovátorky. Ak máte záujem, zaregistrujte sa tu.

Oprávnené žiadosti sa budú hodnotiť podľa 3 kritérií:

Prelomová inovácia – spoločnosť/organizácia, ktorú žiadateľka založila/spoluzaložila, je priekopníkom prelomovej a prevratnej inovácie zameranej okrem iného na hlboké technológie a oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) v rámci EÚ alebo krajín pridružených k programu Horizont Európa.
Dopad – inovácia rieši skutočnú potrebu/výzvu s významným prínosom pre ľudí a/alebo planétu.
Inšpirácia – žiadateľka je inšpiratívnou líderkou, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri úspechu spoločnosti. Žiadateľka je vzorom, ktorý inšpiruje a posilňuje postavenie iných žien a dievčat.

 

Od roku 2023 sa Európska rada pre inovácie (EIC) a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spojili a vyhlásili obnovenú Európsku cenu pre inovátorky, v rámci ktorej bude udelených najmenej 9 cien. Výzva bola vyhlásená v súlade s pracovným programom EIC na rok 2024 a riadia ju Výkonná agentúra Európskej rady pre inovácie a malé a stredné podniky (EISMEA) a EIT.

 

Viac informácií:

Oficiálna stránka súťaže

Pravidlá súťaže

Pracovný program EIC na rok 2024, ktorý obsahuje všetky výzvy na udelenie Európskej ceny pre inovátorky

Viac informácií získate od príslušných národných kontaktných bodov na Slovensku.

Zverejnené 02.07.2024, akt.4.7.2024