Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Pathfinder Challenge 2024: Solar-to-X devices for the decentralized prosumption of renewable fuels, chemicals and materials as climate change mitigation pathwayDátum otvorenia: 20. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 16. 10. 2024 17:00 -

Rozpočet: 120 mil. EUR pre EIC Pathfinder Challenges

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Výzva do schémy Solar-to-X devices for the decentralized prosumption of renewable fuels, chemicals and materials as climate change mitigation pathway (HORIZON-EIC-2024-PATHFINDERCHALLENGES-01-01) je otvorená.

Viac informácií o výzve:

  • Záznam z informačného dňa EK k tejto výzve (vrátane prezentácie) nájdete na tomto linku.

 

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

Pracovný program EIC pre rok 2024

 

Žiadatelia zo SR v pozícii koordinátora alebo vedúceho pracovného balíka (WP) môžu využiť pre-screening projektovej žiadosti expertným hodnotiteľom. Informácie o službe sú na nasledovnom linku.

 

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk