Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Innovation Procurement Awards 2024 – 2025Dátum otvorenia: 26. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2024 17:00 -

Rozpočet: 300 tis. EUR

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Európska komisia spustila štvrtý ročník cien European Innovation Procurement Awards (EUIPA). Súťažiaci môžu svoje prihlášky podávať do 26. septembra 2024 (17:00 SEČ).

Každá inovácia si vyžaduje svojich prvých zákazníkov predtým, ako dosiahne široké nasadenie a uplatnenie na trhu. Prví zákazníci, ktorí si zakúpia vývoj, testovanie a/alebo nasadenie inovatívnych riešení, podporujú proces transformácie inovatívnych nápadov na riešenia pripravené na trh. Ocenenia European Innovation Procurement Awards (EUIPA), podporované Európskou radou pre inovácie (EIC) v rámci programu Horizont Európa, oceňujú verejných a súkromných nákupcov, fyzické osoby a právnické osoby v ich úsilí podporovať a stimulovať obstarávanie inovácií.

Cieľom ocenení je tiež ukázať, ako obstarávanie v oblasti inovácií pozitívne transformuje ekonomiku nielen vytváraním nových a udržateľných trhov, ale aj riešením spoločenských výziev, ako je zmena klímy. V súťaži sa udelí celkovo šesť cien v nasledujúcich dvoch kategóriách:

Každá z dvoch kategórií odmení jedného víťaza (umiestneného na 1. mieste) sumou 75 000 EUR, jedného druhého (na 2. mieste) 50 000 EUR a jedného tretieho (na 3. mieste) sumou 25 000 EUR.

Viac informácií o súťaži:

Stránka European Innovation Procurement Awards

Pravidlá súťaže

Facing societal challenges – Net zero industry procurement (link na prihlášku na FTP)

Innovation procurement initiative (link na prihlášku na FTP)

Link na nahrávku webinára EK k téme EUIPA

Link na prezentácie z webinára EK k téme EUIPA

 

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk