Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy v rámci klastra 5

Európska komisia otvorila 7. mája 2024 nové výzvy, na ktoré alokovala finančné prostriedky EÚ v celkovej výške 163,5 milióna EUR

Konzorciá majú 4 mesiace, aby vypracovali kvalitné projektové návrhy. Konečný termín na podanie projektových návrhov je 5. september 2024. Výzvy sa vzťahujú na tieto destinácie:

  • medzisektorové riešenia pre dekarbonizáciu (HORIZON-CL5-2024-D2-02)
  • bezpečná a odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar (HORIZON-CL5-2024-D6-01)

Podrobnejšie informácie o výzvach nájdete na našej podstránke „Aktuálne otvorené výzvy“:

výzva počet tém vo výzve
typy projektov
Alokovaný rozpočet (mil. EUR) uzávierka
HORIZON-CL5-2024-D2-02: Cross-sectoral solutions for climate transtition 3 IA, RIA 39 05.09.2024
HORIZON-CL5-2024-D6-01: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods 13 IA, RIA, CSA 124,5 05.09.2024
spolu 16 163,5

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2024.

Vo výzvach je spolu 16 tém z nich deväť typu RIA, jedna téma typu CSA a päť typu IA.

Predpokladá sa, že z rozpočtu výziev v objeme 163,3 mil. EUR bude podporených približne 28 projektov.

Dôležité dokumenty k výzvam:

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

 

Zdroj: CINEA, mit, 9.5.2024