Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2024-D2-02)Dátum otvorenia: 07. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 05. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D2-02

Rozpočet: 39 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Prierezová výzva druhej destinácie klastra 5 HORIZON-CL5-2024-D2-02 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

  • batérie (napr. výskum pokročilých udržateľných a bezpečných technológií spracovania batérií po dobe životnosti pre recykláciu, vývoj technických a obchodných riešení na optimalizáciu obehovosti, odolnosti a udržateľnosti európskeho hodnotového reťazca batérií…)
  • prelomové energetické technológie pre klimaticky neutrálnu Európu
  • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

Všetky výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2024.

Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D2-02 sú spolu 3 témy, z toho 2 typu IA a jedna RIA.

Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 39 000 00 EUR bude podporených približne 6 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

 

Zdroj: EU F&T portal, 6.5.2024, mit