Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2024-D6-01)Dátum otvorenia: 07. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 05. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D6-01

Rozpočet: 122 500 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2024-D6-01)

Oblasti výzvy:

    • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita

    • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2024.

Vo výzve je spolu 12 tém z nich osem typu RIA, jedna téma typu CSA a tri typu IA.

Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 122,5 M EUR bude podporených približne 22 projektov.

Dokumenty:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

 

Zdroj: EU F&T portal, zverejnené 6.5.2024, mit