Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni a brokerage eventy Horizont Európa 2023 – 2024

Hlavné pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 boli prijaté. V súvislosti s ich prijatím usporiadajú tematické siete NCP v spolupráci s Európskou komisiou v priebehu decembra 2022 a januára 2023 sériu online informačných dní a brokerage eventov (burza partnerov). Väčšina podujatí vyžaduje registráciu vopred.

Ponúkame prehľad týchto podujatí:

2022

WIDERA – Widening participation and strengthening the European Research Area
Info day 12 December
Online brokerage 19 December

Cluster 4 – Digital, Industry & Space
Info days 12 – 14 December
Online brokerage Space 8 December
Online brokerage  Industry 14 December
Online brokerage Digital 15-16 December

Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Info days 13-14 December 
Online brokerage 19 December

Cluster 5 – Climate, Energy & Mobility
Info days 15 – 16 December
Online brokerage 15 December

2023
Cluster 2 – Culture, Creativity & Inclusive Society
Info day 17 January 
Online brokerage 18-19 January

EU Missions info days17. – 18. 1. 2023

Cluster 1 – Health
Info day 19 January
Online brokerage 20 January

HE WP 23 - 24

Zdroj: Horizon Europe NCP Portal, 8.12.2022, kas